7.07.2005

İngiltere çelik ve kömür birliğine de giremiyor


2 Şubat 1963 tarihli Akşam Gazetesinden

DE GAULLE KENNEDY'İ ÜZDÜ VE KRUŞÇEF'İ MEMNUN ETTİ

İngiltere çelik ve kömür birliğine de giremiyor
LONDRA, A.P.
İNGİLTERE Dışişleri Bakanı Lord Home televizyonda yaptığı bir konuşmada, İngilterenin Avrupa Müşterek Pazarına girmesine engel olan Fransız Reisicumhuru Charles De Gaulle'ü İngiltere'yi aldatmakla itham etmiş ve Fransız liderine, Amerikaya Avrupadaki askerlerini geri çekmesi için talepte bulunmamasını ihtar ederek, böyle bir hareketin gerek İngiltere ve gerekse diğer Batılı müttefikler tarafından kati surette reddedileceğini bildirmiştir.
Lord Home, De Gaulle'ün İngiltereye karşı takındığı tavrın herhalde Başkan Kennedy'yi çok üzdüğünü, buna mukabil Sovyet Başbakanı Kruşçef'i sevindirdiğini belirtmiştir.
ÜÇ AMERİKALI BÜYÜKELÇİ WASHINGTONA ÇAĞIRILDI
WASHINGTON, A.P.
Avrupa Müşterek Pazarına dahil olmak için İngilterenin Brükselde yaptığı müzakerelerin kesilmesini müteakip Kennedy idaresi Moskova, Londra ve Bonn Büyükelçilerini istişarelerde bulunmak üzere Washingtona çağırmıştır.
İNGİLTERE KÖMÜR BİRLİĞİNE DE GİREMİYOR
LÜKSEMBURG, A.P.
Avrupa Kömür ve Çelik Birliği dün, İngilterenin bu camiaya girmek talebiyle ilgili müzakerelerin, Brüksel görüşmelerinin neticesi dolayısiyle kesildiğini açıklamıştır.

Hiç yorum yok: