14.04.2006

Viski içenlerin sayısı gittikçe artıyor

21 Şubat 1964 Cuma tarihli Vatan Gazetesinden

Viski içenlerin sayısı gittikçe artıyor
Son aylar içinde bütün dünyada viski içenlerin sayısı hızla artmaktadır. Bu bakımdan İngiltere'nin ihracat sayesinde kazandığı dövizde de kendini belirten bir şekilde artış oluştur.
Bu konuda bilgi veren "Glasgow Herald" gazetesinin yayımladığı bir rapora göre, geçen yıl içinde İsveç, İtalya, Belçika ve Federal Almanya, 1 yıl öncesine kıyasla daha fazla viski ithal etmişlerdir. Gazete İskoç viskisi ithalatında 1 yıl öncesine kıyasla, kaydedilen artışı şöyle belirtmektedir:
Fransa %45, Belçika %34, Federal Almanya %18.
İlgililer, dünya viski sarfiyatında bu artışı insanların sağlık kaygılarına bağlamaktadır. Bugün birçok tanınmış hekimin belirttiğine göre, viski kalp hastalıklarında tedavi etkisi meydana getirmektedir.
FRANSIZ ERKEKLERİ TERLİK GİYMİYOR
Fransız İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan son istatistiklerden anlaşıldığına göre Fransız erkekleri her geçen gün terliğe daha az iltifat etmektedirler.
Nitekim, Fransa'da 1957 yılında terlik imalatı 66.500.000 çift iken, bu, 1963'te 60.700.000 çifte düşmüştür.
Yine bu istatistikten öğrenildiğine göre, aynı devre içinde Fransız erkekleri arasında ayakkabıya karşı olan istek artmıştır.
AFRİKA'YA BEYAZ AKINI
Afrika memleketlerinin teker teker bağımsızlıklarına kavuşmalarının tabii sonucu olara Güney Afrika Cumhuriyetine beyaz akını birden artmış ve eski sömürgeler halkı buraya yerleşmeye başlamışlardır. Güney Afrika Cumhuriyeti resmi makamları tarafından verilen bilgide 1963 yılının ilk 9 ayı zarfında 18.134 beyazın bu memlekete yerleştiği görülmektedir.
İlgililer bu akının önümüzdeki yıl için de devam edeceğini tahmin etmektedirler.