27.06.2005

Bir Türk bilginin büyük başarısı


20 Ekim 1961 Cuma ULUS Gazetesi

WALTHAM (Massachussets), 19 - 15 yaşına kadar mektebe ayak basmamış olan bir Türk ilim dahisi yeni icadetmiş olduğu bir Renkli - Görüş - teorisi nden dolayı bütün memlekette tebrik edilmektedir. Bu yeni teori tatbik sahasına konduğu zaman Birleşik Amerika'nın Atacağı peyklerin Renkli olarak görmeleri imkan dahiline girebilecektir.
Sylvania Elektrik Malzemesi Fabrikasının Umum Müdürü Gene K. Beare Türk alimi Dr. Hüseyin Yılmaz'în son icadından bahsederken bu sayede Birleşik Amerika'nın Tiros I, Tiros II ve Tiros III meteorolojik peyklerinin çok daha sarih malumat gönderebileceklerini ve bilhassa tayfunlar hakkında haber verirken bu malumatın çok daha mufassal olacağını belirtmiştir.
Halen 30 yaşını geçmiş olan Dr. Hüseyin Yılmaz 14 yaşına kadar Türkiye'de bir çoban bulunmakta idi. Bundan sonra Maraton tahsiline giden Yılmaz, altı senede ilk, orta, lise tahsilini ikmal etmiş, Türkiye'de bir sene üniversiteyi takip ettikten sonra iki sene zarfında Massachussets Teknoloji Enstitüsünü ikmal etmiştir.
Çarşamba günü Yılmaz'ın ortaya attığı yeni matematik teorisi Einstein teorisi ve Newton'un cazibe teorisinin bir devamı addedilmektedir.
Yılmaz'ın teorisi ilk defa olarak canlı bir mahlukun rengi nasıl gördüğünü izah etmektedir. Bu matematik bir usul ile ilim tarihinde ilk defa olarak tesbit edilmiştir.

Sözcükler:

peyk : uydu
sarih : açık, kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
mufassal : ayrıntılı
addetmek : saymak

1 yorum:

winmaker dedi ki...

Renklerin nasıl göründüğünü açıklamayı bir kenara bırakın, böyle birşey aklına geldiği için bile tebrik etmek lazım kendisini. İlginç haber vesselam.