5.10.2005

Gülbenkyan bir dava için üçyüzbin lira sarfetti


31 Temmuz 1962 Salı tarihli Hürriyet Gazetesinden

Gülbenkyan bir dava için üçyüzbin lira sarfetti

Londra, 30 - Milyarder Nubar Gülbenkyan, dün burada BBC Televizyon İdaresine karşı açtığı davayı kazanmış ve aynı zamanda da bu dava yüzünden 300 bin lira zarara uğramış olduğunu açıklamıştır. Tanınmış Ermeni zengini, kazandığı dava sonunda, mahkemece kendisine BBC tarafından ödenecek 50 lirayı ne yapacağını bilemediğini de ilave etmiştir ve:
-"Dereyi görmeden paçayı sıvamıyayım" demiştir. "Henüz 50 lirayı almış değilim."
300 BİN LİRA MASRAF
Gazeteciler bu dava dolayısıyle yaptığı üçyüzbin lira masraf için ne diyeceğini sorduklarında, Gülbenkyan: "O hesabı da faturayı yolladıkları zaman ödeyeceğim." demiştir.
Bu mahkeme dolayısiyle Gülbenyan'ın sarfettiği üçyüzbin liralık meblağa, dört gün süren muhakeme boyunca kendisine ve avukatlarına getirttiği mükellef öğle yemekleri için harcadığı 3750 lira dahil değildir.
Yargıç Glyn-Jones cumartesi günü kararı okumuş ve Yüzyüze adı verilen bir televizyon programına çıkan Nubar Gülbenkyan'a bu televizyon filminin kopyasını vermemek suretiyle BBC'nin yaptığı akde riayetsizlik göstermiş olduğunu söylemiştir.
Mahkeme, BBC televizyonunu dava eden Gülbenkyan'ın bütün iddialarını haklı bulmuş, fakat mahkeme masraflarını da bu arada davacıya yüklemiştir.
Mahkemeden sonra gazetecilerle konuşan Gülbenkyan 50 TL bir tazminat koparabilmek için 300.000 lira harcamanın akıllıca bir iş olup olmadığını soran gazetecilere: "Bu para meselesi değil, prensip meselesidir. Ben neticeden ziyadesiyle memnunum" demiştir.

Hiç yorum yok: