3.10.2005

Ring kralları şimdi ne alemde


25 Mart 1959 Çarşamba tarihli Zafer Gazetesinden

Ring kralları şimdi ne alemde
*ROCKY MARCIANO - Ezzard Charles'dan sonra dünya ağır sıklet boks şampiyonu olan ve bu unvanı oniki sene kadar muhafaza eden Rocky Marciano halen boksu tamamiyle bırakmış vaziyettedir. Eski şöhret bir daha ringe dönmeyeceğini kat'i bir lisanla ifade etmektedir. Son defa yaptığı maçta belinden çok mühim bir sakatlık geçiren Marciano'nun hali vakti yerindedir. Şimdilik bir meşguliyet olsun diye ufak çapta ticaretle uğraşmaktadır. Eski boksörün bazı şirketlere hissedar olduğu da söylenmektedir. Marciano, daha evvel, Ezzard Charles ile yaptığı bir maçta da çok mühim bir arıza geçirmiş ve burnu yarılmıştı. O zaman boksu muvakkaten bırakan şampiyon karısının arzusu üzerine ikinci arızayı müteakip ringe ebediyen veda etmiştir.
*RAY ROBINSON - Birinci defa Randolph Turpin'e, ikinci ve üçüncü defa da Bobe Olson'a, dördüncü defa Gene Feell'e şampiyonluğunu kaptıran, fakat her defasında tekrar orta sıklet boks şampiyonluğu tacını geri almasını bilen Ray Robinson halen bir kabare işletmektedir. Robinson gece klubünü Randolph Turpin'e mağlup olduktan sonra açmış bulunuyordu. Şampiyon bir müddet sonra bu gece klubünü kapatarak tekrar ringe dönmüştür. Kendisi şimdi arasıra hafif antrenmanlar yapmakla beraber boksu bırakmış gibidir.
*RANDOLPH TURPIN - Ray Robinson'u mağlup ederek kısa bir müddet dünya orta sıklet boks şampiyonluğu tahtına oturan Randolph Turpin halen İngiltere'de bulunmaktadır. Boksu tamamen bırakmış olmamakla beraber müsabaka yapmamaktadır. Bazı antrenmanlara nezaret etmekte olan boksörün tekrar ringe dönmeyeceği söylenmektedir. Eski şampiyon kuvvetini muhafaza etmekle beraber, refleks kaabiliyetini, yaşlanmış olması dolayısile bir dereceye kadar kaybetmiştir.
Turpin'in Amerika'ya yerleşeceği de rivayet edilmektedir.

1 yorum:

Adsız dedi ki...

IBM Posts Blogging a oeWebumentarya
CRN reports that IBM has posted an online documentary on the power of business blogging.
Any interest in Gold? Micron gold or gold found in water? How to test for and how to recover? More info? Gold in Water If not SORRY to bother you! Denis