5.09.2006

Büyük Atatürk'e Ait Bir Fıkra


15 günde bir Cumartesi günleri çıkan 26 Aralık 1953 tarihli Yeni İnci Dergisinden

Büyük Atatürk'e Ait Bir Fıkra
Atatürk devrine "Altın Çağ" diyenler, Cumhuriyetin onuncu yıldönümünü bu devrin en büyük bayramı sayarlar. Bayramı kutlama hazırlıklariyle Atatürk'ün nasıl candan ve yakından ilgilendiğini bilmiyen var mıdır? Bayramdan önceki hafta içinde, geçit resminin yapılacağı sahaya birkaç defa inip değişiklikler mi yaptırmadı; yolda rastladığı gruplara hep birlikte Onuncu Yıl Marşı'nı mı söyletmedi?
Nihayet, beklenen gün geldi. Ankara bayram şenlikleriyle çalkalandı ve üç yerde balo verildi.
En geç Orduevindeki baloya geldi. Davetliler kendisini sevinçle karşıladılar. Neş'e bin kat daha artmıştı.
Atatürk, bir ara, tam önünde zarif bir bayanla danseden genç ve yakışıklı bir subaya sordu:
-Bayan kimdir?
Subay derhal vaziyet aldı:
-Eşimdir Atam!
Atatürk bir saniye durdu ve emretti:
-Öpünüz!
Subay, dudaklarını uzatıp, karısını hafifçe öptü. Ata, başını salladı:
-Bayan eşiniz değildir!
Subay kıpkırmızı kesilmekle beraber tekrar etti:
-Eşimdir Atam!
Bu cevap üzerine Atatürk, ortalığı neş'e tufanları içinde bırakan şu emri verdi:
-Öyleyse, eşiniz gibi öpünüz!..

1 yorum:

gaykedi dedi ki...

Atatürk' ün Dini İnancı


1932-1933 yıllarında Ankara'da görev yapan ABD Büyükelçisi Charles H. Sherrill'in hazırladığı ve Atatürk'ün kendi ağzından dinle ilgili görüşlerini içeren rapordan;


Atatürk agnostik* olduğuna dair genellikle kabul görmüş inancı, kesinlikle reddediyor, ancak dininin sadece Kâinat'ın Mucidi ve Hâkimi tek Tanrı'ya inanmak olduğunu söylüyor ( deist** ) Ayrıca beşeriyetin böyle bir Tanrı'ya inanmaya ihtiyacı olduğuna inanıyor. Buna ilaveten dualarla bu Tanrı'ya seslenmenin insanlık için iyi olduğunu belirtti.

Türkiye de Hz. Muhammed'in hayat hikâyesi ve daha ahlaklı yaşama konusundaki hikmetli düsturlarla dini tedrisat verildiğini, bu dini tedrisata Yeni ve Eski Ahit'te tasvir edilen diğer büyük dinleri ve Budist dini kitapları da dahil ettirdiğini söyledi.

Kuran'ın Arapçadan Türkçeye tercüme edilmesi için nasıl ve neden gerek gördügünü söyle anlattı,Türk halkının uzun zamandan beri ezberden okuduğu bazı Arapça duaların gerçek manasını anladığı zaman tiksineceğini söylüyor. Kuran'dan alınan bir Arapça bölüm okudu.

Bu duada Hz. Muhammed amcası ile amca kızının yaptıkları bir şeyden ötürü cehenneme gitmeleri için beddua eder.*** "Düşünen bir Türk'ün böylesi bir duayı okumaktan elde edeceği dini ilhamı veya dine ilgi göstermesini tahayyül edebilir misin?" dedi.(yazi tarafimdan kisaltilmistir ve altta bagzi kelimelerin anlamlari verilmistir) Gaykedi


*agnostik; tanrının varlığına akıl yoluyla ulaşılamayacağına, bu nedenle "tanrı var mıdır" sorusunun mantıksız değil, sorulması ve cevaplanması mümkün bir soru olmadığına inanan kişi,şüpheci,bilinmezci...

**deist ; dine inanmıyan..sadece tekbir tanrı olduguna inanan

*** Bu bölüm, Kuran'ın Tebbet Suresi'dir. 'Bismillahirrahmânirrahim.Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da (ateşe girecek).' (R. N. Bali'nin notu)


belge ; ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ
Sayı:423
Ankara, 17 Mart 1933
Konu: Türkiye'de din
MÜNHASIRAN MAHREM

ilk kez Toplumsal Tarih dergisinde araştırmacı yazar Rıfat N. Bali'nin hazırladığı yazıda yayımlandı. Büyükelçi, Ankara'da görev süresi boyunca Atatürk ile yaptığı görüşmelere ve gözlemlere dayanarak 'A Year's Embassy to Mustafa Kemal' adlı bir kitap hazırlamıştı. Eser ilki, 1934 yılında Atatürk yaşarken, üç kez Türkçeye çevrildi. Kitabın en ilginç bölümü Atatürk'ün dine bakışını içeren kısımdı. Bu bölümde yazar, Atatürk'le yaptığı uzun bir mülakata yer vermiş ancak Atatürk'ün sözlerinin bir kısmını kitaba almamış bunu da "Din konusundaki şahsi görüşleri hususunda söylediklerinin tamamını burada vermek hiç doğru olmaz" satırlarıyla dile getirmişti.Ancak Sherill, kitaba sadece bir bölümünü aldığı görüşmeyi özetleyerek bir rapora döktü ve ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi. ABD Dışişleri Arşivi'ndeki bu raporu, Bali Türkçeye çevirip Toplumsal Tarih'e yazdı..

http://gaykedi.blogspot.com/