7.09.2005

6-7 Eylül hadiselerinin dünkü duruşmasında Köprülü "müretteptir" dedi


2 Kasım 1960 Çarşamba tarihli Milliyet Gazetesinden

6-7 Eylül hadiselerinin dünkü duruşmasında Köprülü "müretteptir" dedi
Sabık Başbakan Yardımcısı, Menderes'i itham etti. Tanıkların çoğu tertipten bahsetti

Dün sabah Yassıada'da 6-7 Eylül hadiseleri ile alakalı davanın duruşmasına devam edildi. Duruşma, aralıksız olarak 3 saat 20 dakika devam etti. Dün sabahki ifadesinde Fuat Köprülü, "hadiselerin, hükümetin bir tertibi olduğunu" bildirdi. Köprülü, "Tertipçinin kim olduğu" sualine şöyle cevap verdi:
"Hükümetin başında bulunan ve o zaman bütün nüfuz ve kudreti elinde bulunduran Başvekildir."
Bu celsede şahitlerden İbrahim Alper de, Atatürk'ün evine bombanın patlamasından iki gün evvel düşük Cumhurbaşkanının İzmir'de "Selanik'te bir bomba patlarsa o zaman siz İstanbul ve İzmir Rumlarının halini görün" dediğini ileri sürdü.
Hadiseler sırasında 5. şubede vazifeli memur olduğunu söyleyen şahit Faruk Güngör de, "Hadiseler patlak verdiği sırada Emniyet Beşinci Şube Müdürlüğünde toplu halde bulunan 40-50 silahlı polisin, şube müdür muavininin emri ile ve ikinci bir emre kadar kapıları kapatıp, tahrip ve yağmayı pencerelerden seyrettiklerini" açıkladı.
Dün dinlenen şahitlerin hepsi, "hadisenin tertip olduğunu" ifade ettiler. Yalnız, inkılaptan iki ay evvel Medeni Berk'in tavassutu ile CHP den Vatan Cephesine transfer eden İzmirli bir doktor, bu hadiseler hakkında hiçbirşey bilmediğini söyledi.
Dün sabah duruşma başlarken sanıklar saat 9.25 de mahkeme salonunun kapısında göründüler ve sıra ile yürüyerek yerlerine geçtiler:Bayar, Menderes, Zorlu, Köprülü, Gökay, Eriş, Hadımlı, Mehmet Ali Balin, Mehmet Ali Tekinalp, Hasan Uçar, Oktay Engin.

...
Hiç yorum yok: