11.08.2005

Rus kadınları dekolte savaşını kazandı


31 Temmuz 1962 tarihli Hürriyet Gazetesinden

Rus Kadınları Dekolte Savaşını Kazandı

Moskova, 30 - 40 yıllık bir mücadeleden sonra Rus kadınları nihayet bu hafta "Dekolteler Savaşını" kazanmaya muvaffak olmuşlardır. Bu zaferi kadınlar Kuznetsk'de bir metalurji fabrikasında çalışan bir ustabaşı sayesinde kazanmışlardır.
Hadisenin kahramanı, ustabaşı Babuk, kendisine Alüminyum İşçileri Sarayı'ndaki yıllık baloda, giymek üzere bir tuvalet dikmiştir. Bu tuvaletin göğüs ve sırt kısmı oldukça dekolteydi, fakat ustabaşı Babuk, bu hayli dekolte tuvaleti yine aynı kumaştan yapılmış bir etolle beraber kullanmıştır.
GAYRİ AHLAKİ
Geçen hafta içinde balo devam ederken gece saat 10 sularında polis, baloyu durdurmuş ve ustabaşı Babuk'u en yakın karakola davet etmiştir. Genç ve güzel ustabaşı, orada, "Utanmaz ve gayrıahlaki bir tarzda" giyinmekle itham edilmiştir.
Genç kadın, kendini şiddetle müdafaa etmiş, ithamlara boyun eğmemiştir. Bunun üzerine, mahalli Komünist Gençlik Teşkilatı birinci sekreteri İlnitsky, karakola çağırılmıştır. Gençlik teşkilatı sekreteri de ustabaşıya hücum ve kendisini "Bar kadınları gibi giyinmekle" itham etmiştir.
İLANLIK RESİM
Bunun üzerine, ustabaşının omuzlarındaki etol çekilmiş ve dekolte kıyafetle karakolda bir fotoğrafı çekilmiştir. Bu fotoğrafın bir ilan tahtasına asılacağı ve kötü tavır ve hareketinden de fabrika idarecilerinin haberdar edileceği ayrıca bildirilmiştir.
Ertesi sabah, güzel ustabaşı son derece kızgın bir edayla, gençlik teşkilatı sekreterinin bürosuna girmiş ve kendisine Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış bir el sanatları ansiklopedisi fırlatmıştır.
Sekreter, İlnitsky gürültü konusu olan elbisenin fotoğraflarını, patronlarını ve bu elbisenin ne şekilde dikileceğine dair verilmiş etraflı malumatın ansiklopedide mevcut olduğunu görmüştür.
Dekolteliğin savunmasını yapan bu resmi vesikaya rağmen, sekreter İlnitsky, ustabaşı Babuk'un bu tuvaleti giymesini yasak etmiştir. Bunun üzerine, ustabaşı, hadiseyi aynen Komsomolskaya Pravda gazetesine bildirerek, onlardan fikirlerini sormuştur.
YAYINLANDI
Güzel ustabaşının mektubu geçen hafta sadece Komsomolskaya Pravda'da değil, bu gazetenin delaletiyle bütün Rus gazetelerinin birinci sayfalarında tam metin halinde yayınlanmıştır. Resmi makamların dekolte elbiseler lehinde takındıkları bu tavır üzerine Rus kadınları dekolteler savaşını 40 yıldır yürüttükleri bir mücadeleden sonra kazanmış bulunmaktadırlar.
Bu hadiseden sonra üç günden beri, Rusya'nın her tarafında binlerce kadın, dekolte roplar, tuvaletler ve mayolarla görünmeğe başlamışlardır.

Hiç yorum yok: