26.08.2005

Yeni Benhür filminde 16 milyon dolar harcanmış


15 Şubat 1960 Pazartesi tarihli Zafer Akşam Postasından

Yeni Benhür filminde 16 milyon dolar harcanmış

Paris (t.t.) - Amerikalılar tarafından çevrilmiş olan yeni Benhür filmi 4 saat sürmektedir. Eskiden çevrilen Benhür filmi 15 milyon dolara, yenisi ise 16 milyon dolara mal olmuştur. 80 yıl önce yazılan eserin muazzam filmi Nevyork ve Londra'da gösterilmiş, büyük ilgi çekmiştir.

ÖLEN MEŞHUR BİSİKLETÇİNİN HAYATINA DAİR ROMANIN TEFRİKASINA BAŞLANDI
Roma, İtalyan bisikletçisi meşhur Sausto Coppi'nin ölümünden mütevellit derin teessür hala devam etmektedir. İtalyan gazeteleri müteveffa sporcunun hayatı hakkında yazılan romanın neşrine başlamışlardır.

ROBOTLAR ORKESTRASI KURULDU
Paris, (t.t.) - Yarının robot adamı şimdiden büyük bir başarı elde etmiş, Fransa'daki büyük fuarlardan birinde icrayı sanat eden "Robotlar Orkestrası" kurulmuştur.
Bir gitarist, bir bateristi ve bir de saksafonisti olan bu orkestranın sanatkarları hakiki çelikten mamul olup hava tazyiki ve elektrikle hareket etmektedir.

MEŞHUR PİYANİSTİN ÖLÜMÜ
Roma, (t.t.) - 1886 da Bazilea'da doğmuş olup evvelki gün cenaze töreni yapılmış bulunan meşhur piyanist ve orkestra şefi Edwin Ficher'in kabrine 15.000 genç kız çiçek koymuştur.

Hiç yorum yok: